Reference


Redni broj
Datum ugovora
Naručitelj
Objekt
1.21.10.05.KERUM d.o.o.Rekonstrukcija kompleksa Diokom
I faza
2.6.12.05.ANDRO INTERNACIONAL d.o.o. OMIŠŠAdaptacija i rekonstrukcija hotela „PLAŽŽA“ u Omiššu
3.01.08.06.KERUM d.o.o.Rekonstrukcija kompleksa Diokom
II faza
5.05.02.07.KERUM d.o.o.Rekonstrukcija kompleksa Diokom III faza
6.15.03.07.MARSOVIĆ d.o.o.Poslovno servisni centar Mercedes
4.12.10.07.HRVATSKA DOMINIKANSKA PROVINCIJA DOMINIKANSKI SAMOSTAN Sv. KATARINE-SPLITDogradnja i nadogradnja Dominikanskog samostana Sv. Katarine u Splitu
7.06.11.07.SAPOR d.o.o.Hotel Marjan I i II faza
8.11.03.08./10.03.09.DAUS TRUCK d.o.o.Poslovno servisni centar Iveco
9.15.12.08.VUKOVIĆ d.o.o.Stolarski pogon
10.2010.TONĆI TADIĆStambena građevina Stari Grad,
otok Hvar
11.2010.DUNCAN FINDLAYStambena građevina Stari Grad,
otok Hvar
12.2011.AUTOPRIJEVOZ SINJStanica za tehnički pregled vozila-Sinj
13.2011.EMIL PRKIĆObiteljska kuća u Starom Gradu,
otok Hvar
14.2011.ANTE BAJIĆ TOMASOVIĆUgostiteljsko turistički objekat u Splitu
15.2011.ŽUPANIJSKE CESTE SPLITUređenje ulaza u trajektnu luku Stari Grad, otok Hvar
16.2011.PAPUNDEK d.o.o.Stambeni objekat u Splitu
17.2012.SINCERUS GRADNJA d.o.o.Stambena zgrada, K.Gomilica
18.2012.METRADURA d.o.o.Stambena zgrada, Trstenik-Radošešvac
19.2012.SEA TRADE d.o.o.Stambena građevina, Brela
20.2012.HEP-Operator prijenosnog sustava, SplitRuššenje napušštenih betonskih stupova dalekovoda 110 kV
21.2012.PROVINCIJALAT SLUŽŽBENICA MILOSRÐADogradnja i rekonstrukcija objekta OAZA SVETE MARIJE KRUCIFIKSE-Samostan časnih sestara,
Kamen
22.2012.CE-ZA-R d.o.o.Izrada temelja mosne vage u Brodotrogiru
23.2012.ADRIA ČELIKPreinaka temelja vage u ŽŽeljezari Split
24.2012.C.I.O.S. d.o.o. ZagrebIzrada platoa i temelja šškara u ŽŽeljezari Split
25.2012.MARIN PREDRAGStambeni objekat u ŽŽrnovnici
26.2012.IVAN UTROBIČIĆStambena građevina, Pisak
27.2013.VINKO FISTANIĆStambena građevina, Pisak
28.2013.NEVENKA BEČIĆDogradnja stambenog objekta na ŽŽnjanu
29.2013.SPEGRADogradnja poslovnog objekta na Brdima
30.2013.KAJO MATKOVIĆStambena građevina, Kučine

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>